Geodetické zaměření

Pro stavební či projekční firmy, investory a stavební dozory provádíme kompletní geodetické práce. Pro projektanty zpracováváme kompletní podklady pro projekt a to včetně geodetického zaměření.

A) práce v katastru nemovitostí

 • geometrický plán pro rozdělení pozemku
 • vytyčení nebo zpřesnění hranice pozemku
 • zaměření stavby či přístavby pro vklad do katastru
 • geometrické plány na liniové stavby (silnice, chodníky aj.)
 • geometrický plán pro věcné břemeno
 • geometrický plán pro zaměření vodního díla
 • poradenská činnost v oboru katastru nemovitostí

B) Inženýrská geodezie a mapování

 • komplexní zabezpečení geodetických prací v investiční výstavbě
 • vytyčování staveb liniových, plošných, terénních úprav atd.
 • podélné a příčné profily terénu
 • zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby
 • zaměření inženýrských sítí
 • měření a výpočet kubatur
 • digitální mapové podklady pro projektování staveb
 • účelové mapy velkých měřítek
 • poradenská činnost

Dále Vám nabízíme expresní termín, profesionální a pečlivý přístup, solidní jednání, kvalitní zpracování, včasné provedení, poradenskou činnost.

kONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Dopravní Stavby Silnic s.r.o. www.webmanage.cz