Rekonstrukce a renovace silnic

Výstavba silnic patří k nejvýznamnějším aktivitám naší společnosti.

Díky svým zkušenostem a kvalitě prováděných prací se společnost Dopravní Stavby Silnic s.r.o. prosadila na trhu stavebních prací, kde zaujala jednu z předních pozic.

V RÁMCI SILNIČNÍCH STAVEB NAŠE SPOLEČNOST NABÍZÍ REALIZACE

  • Silnic
  • Rychlostních silnic a dálnic
  • Městských a obecních komunikací
  • Parkovišť
  • Lesních a polních cest
  • Obslužných komunikací
  • Venkovních zařízení a parků
  • Úprav náměstí
  • Manipulačních ploch

 

kONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Dopravní Stavby Silnic s.r.o. www.webmanage.cz