Strojní a ruční výkopové práce

Provádíme veškeré ruční výkopové práce velkém i malém rozshahu. Jejich využití je vhodné zejména v místech, kde je nepřistupný teren pro techniku

 • výkopy a to jak ruční tak strojní s využitím pro kabelizace, vodovodní řády, plynofikaci a kanalizace
 • protlaky pod komunikací
 • válcování, úprava živičného povrchu, asfaltování
 • výkopy – základy staveb, septiky, vodovody, kanalizace, plynovody Izolace drenážní práce

 

pokládka vodovodu kanalizace

 

 • výkopy pro opravy poruch inženýrských sítí
 • výkop zeminy,
 • úpravy terénů,
 • výkopy pro inženýrské sítě,
 • nakládání a převoz zeminy,
 • zpevňování ploch
 • provádění staveb
 • řezání asfaltu.
 • terénní úpravy
  •  rekonstrukce komunikací
  •  houbení sklepů, studní, bazénů a jezírek
  •  odbahnění vodních toků a rybníků

výkopy pro inženýrské sítě (vodovod, plynovod, kanalizace);

základy domů, plotů, zdiva; jímky, vodovodní šachty;

 • hloubení a příprava terénu pro;

základové desky rodinných domů;

 • cesty, zámkové dlažby;
  • úprava terénů;
  • manipulace s paletami;
  • základů pro rodinné domy
  • Bagrování bazénů, septiků a jímek
  • Základy pro ploty

 

kONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Dopravní Stavby Silnic s.r.o. www.webmanage.cz